از تاریخ
 تا تاریخ
 
یادداشتی درباره ی نمایش پاییز در بهار به قلم نسیبه جمشیدی شاهرودی

محصور در دایره ی خیال تا رسیدن به زوال
یادداشتی درباره ی نمایش پاییز در بهار به قلم نسیبه جمشیدی شاهرودی

محصور در دایره ی خیال تا رسیدن به زوال

«پاییزدر بهار» به نویسندگی و کارگردانی سیدمیلاد آل عبایی که برای اولین بار در سال ۱۳۹۸ و قبل از پاندمی کرونا در شهرستان بستک استان هرمزگان اجرا شده بود و سپس بدلیل ...

ترجمه نمایشنامه «حلزون » منتشر شد

ترجمه نمایشنامه «حلزون » منتشر شد

نسیبه جمشیدی شاهرودی، بازیگر هرمزگانی و فارغ التحصیل کارشناسی ارشد زبان انگلیسی، نمایشنامه «حلزون» اثر هوبرت هنری دیویس را ترجمه کرد.