•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  یادداشت نویسنده نمایش« ١٨+» در مورد انگیزه نگارش این اثر

تنوع روایتی یک ضرورت برای تئاتر امروز هرمزگان است
  یادداشت نویسنده نمایش« ١٨+» در مورد انگیزه نگارش این اثر

  تنوع روایتی یک ضرورت برای تئاتر امروز هرمزگان است

  پیرامون تئاتر و متون نمایشی میتوان صفحات و کتابهانوشت همانگونه که تکنولوژی امروز غالب کارهای ما را در بر گرفته و در کنار هر حرفه ، شغل و عملی رد پایی از ان هست دغدغه ...

  میناب قطب آیین و سنن هرمزگان

  میناب قطب آیین و سنن هرمزگان

  شهرستان میناب به لحاظ غنا و حفظ آیین و سنن در رتبه اول هرمزگان است در میناب برای هر کاری ایینی هست و مراسم خاصی برای ان برگذار میشود از نخل و انبه گرفته تا سرنا و سفره ...

  برای جواد انصاری و قرنطینه اش

  برای جواد انصاری و قرنطینه اش

  قرنطینه عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرسازاست. قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می شود؛ چالش انسان ...