•  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  تئاتر شهر از نیازمندى هاى هرمزگان است

وضعیت و مکان تئاتر شهر بندرعباس تا ١٠روز آینده تعیین تکلیف می شود
  تئاتر شهر از نیازمندى هاى هرمزگان است

  وضعیت و مکان تئاتر شهر بندرعباس تا ١٠روز آینده تعیین تکلیف می شود

  همتی استاندار هرمزگان: با توجه به گزارش ارائه شده و علاقه مندى مردم به حوزه تئاتر و نیز فعالیت توانمند هنرمندان استان در این زمینه تعیین تکلیف در خصوص محل نمایشخانه و ...

  اجرای نمایش آیینی سنتی باسنک در بندر خمیر

  اجرای نمایش آیینی سنتی باسنک در بندر خمیر

  نمایش آیینی و سنتی باسنک به نویسندگی احمدشنبه نیا و کارگردانی مرضیه آزادی خالص از گروه نمایشی لابستر بندر خمیر از ۱۲ تا ۱۶تیرماه در شهرستان بندر خمیر درحال اجراست