از تاریخ
 تا تاریخ
 
معرفی هیأت داوران جشنواره تئاترکمدی «پند و پنت» میناب

هیئت داوران هفتمین جشنواره کمدی «پند و پنت» منصوب شدند
معرفی هیأت داوران جشنواره تئاترکمدی «پند و پنت» میناب

هیئت داوران هفتمین جشنواره کمدی «پند و پنت» منصوب شدند

با حکم حبیب‌اله ناصری دبیرهفتمین جشنواره کمدی پندوپنت حسن سبحانی، جعفر مویدی و حسن ذاکری را به عنوان هیئت داوران هفتمین جشنواره کمدی «پند و پنت» منصوب کرد

با همراهی هنرمندان و مسئولین استان و شهرستان

پوستر و تندیس هفتمین جشنواره تئاتر کمدی پندوپنت میناب رونمایی شد
با همراهی هنرمندان و مسئولین استان و شهرستان

پوستر و تندیس هفتمین جشنواره تئاتر کمدی پندوپنت میناب رونمایی شد

با حضور انوشیروان پیشدار معاون هنری اداره کل فرهنگ و ارشاداسلامی استان هرمزگان و معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه شهرستان میناب و با همراهی هنرمندان ، پیشکسوتان و ...

با حضور اعضای ستاد جشنواره

آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره استانی تئاترخیابانی سابات برگزار شد
با حضور اعضای ستاد جشنواره

آیین رونمایی از پوستر دومین جشنواره استانی تئاترخیابانی سابات برگزار شد

آئین رونمایی ازپوستردومین جشنواره استانی تئاتر سابات میناب با حضوراسمعیل جهانگیری مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان هرمزگان ،رضا اوژند دبیرجشنواره ،حسین محسنی ...