از تاریخ
 تا تاریخ
 
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان:

به‌زودی ساخت پلاتوهای شهرستانی در هرمزگان آغاز می‌شود
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان:

به‌زودی ساخت پلاتوهای شهرستانی در هرمزگان آغاز می‌شود

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان گفت: با حمایت‌های استاندار هرمزگان و همکاری و همراهی رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان نیز منابع مالی برای ...

گفت و گو با دکتر کمالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

استقبال خوب تماشاگران یعنی موفقیت یک نمایش
گفت و گو با دکتر کمالی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان هرمزگان

استقبال خوب تماشاگران یعنی موفقیت یک نمایش

درمورد فعالیت های تئاتر استان در سالی که گذشت توضیح بدین لطفاً در استان هرمزگان چهل گروه فعال تئاتری وجود دارد که ۲۰ گروه به صورت رسمی در مرکز هنرهای نمایشی ثبت ...