از تاریخ
 تا تاریخ
 
با اعلام دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر

یک اثر از هرمزگان در میان آثار انتخابی بخش «آثار تازه» دیگرگونه‌های اجرایی
با اعلام دبیرخانه جشنواره تئاتر فجر

یک اثر از هرمزگان در میان آثار انتخابی بخش «آثار تازه» دیگرگونه‌های اجرایی

هیئت انتخاب بخش دیگرگونه‌های اجرایی چهلمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر ۱۲ اثر را برای حضور در مرحله نهایی انتخاب و معرفی کردند که نمایش دگردیسی شاعرانه یک گیشا از ...