«مثبت ۱۸» اثر جدید گروه تاگ در بندرعباس

نمایش مثبت ١٨ به کارگردانی فریده سلمانی و نویسندگی کوروش سلمانی در اواخر مهرماه در بندرعباس به روی صحنه میرود

به گزارش تئاتر هرمزگان،تمرینات این نمایش ازاوایل شهریور ماه٩٨در بندر عباس اغاز شده این اثر نوشته کوروش سلمانی دهبارز است و در فضایی اجتماعی و سیاسی روایتی أز خشونت را در ژانر تراژدی و کمدی از أواخر دوره پهلوی بیان میکند نگاه تاریخی در این نمایش بیشتر نمادین و رفتار مهمترین کشمکش در پیش روی داستان است نمایش سعی میکند بخشی ازموقعیت فعلی جامعه را با شخصیتهای دهه پنجاه بیان کند بازیگران این اثر فریده سلمانی شیما اکبری سمیه سمالی ندا روشن چراغ سعید حسن زاده و موسی کریمی میباشند این اثر در أواخر مهر ماه ٩٨ در بندر عباس به صحنه خواهد رفت