در حال بارگذاری ...
 • یادداشت نویسنده نمایش« ١٨+» در مورد انگیزه نگارش این اثر

  تنوع روایتی یک ضرورت برای تئاتر امروز هرمزگان است

  پیرامون تئاتر و متون نمایشی میتوان صفحات و کتابهانوشت همانگونه که تکنولوژی امروز غالب کارهای ما را در بر گرفته و در کنار هر حرفه ، شغل و عملی رد پایی از ان هست

  دغدغه امروز تئاتر هرمزگان بیشتر از هر مسأله ی نمایشنامه نویسی است تولید اثار نمایشی در ژانرهای مختلف هر چند اقتباسی میتواند پنجره ای را در تغیر و تنوع اثار تولیدی باز کند نمایش١٨+ با یک موضوع خاص سعی میکند از کلیشه های هر روزی متون نمایشی در هرمزگان خود را دور نگه دارد و در یک بستر اجتماعی منسوخ حرفهای امروزی را از نگاه ادمهای معمولی کوچه و بازار بیان کند داستانی که وام دار نمایش ستوان اینیشمور مارتین مک دو نا است تلاش میکند در بستر خود فرهنگ و روابط اجتماعی منطقه ای دورتر از منطقه متن اصلی را روایت کند 

  تنوع روایتی یک ضرورت برای تئاتر امروز هرمزگان است و متن مارتین مک دونا این ظرفیت را داشت که یک موضوع با استفاده از ظرفیت محتوایی ایران و منطقه را در درون خود جای دهد 

  معتقدیم که تئاتربرش هایی از وضعیت ها و موقعیت های مختلف زندگی انسانهاست بر همین اعتقاد روایت این نمایش شکل دراماتیک به خود گرفت و شخصیتها در یک رنج واقعی با همدیگر زندگی را دیالوگ کردند 

  رنج و عذابی که ماهیت و بنیه آن چندان نمی تواند برای همه آدمها قابل پذیرش باشد خاصیت برخی از دردها و ورنجها و حتی خشونت ها همین است که فقط برای شخص مورد نظر ارزشمند و اثر گذار هستند و او میخواهد این وضعیت را به همه تزریق کند و وضعیت خودش را در موقعیت پیش امده بر همه احساسات و افکار دیگران غالب نشان دهدخشونت در ١٨+ با بهانه ای شروع میشود که دو بخش از نگاه قهر آمیز یک انسان را به پیرامون خود ترسیم میکند 

  بخش اول خشونت کاربردی و بر اساس موقعیت شغلی فرد است و بخش دوم خشونت حسی و عاطفی که بر اساس باوری حسی شکل میگیرد 

  البته در هر دو صورت قوه عقلانی فرد دخیل هستند منظر و نگاه بعدی در ١٨+ تحلیل های عامیانه شخصیت ها ی نمایش از اتفاقات پیرامون است راهکارهایی که گاها بوی روشنفکری صوری میدهد و مترادف با برخی احوالات روشنفکران امروزی است که فقط پوسته و جلدی از روشنفکری را یدک می کشند 

  در این داستان روایت به گونه ایست که شخصیتها گاهی وقتها مطالب و نکته نظرات خود را بر أساس حرفهای بزرگان بیان میکنند و متوجه میشویم که حتی اسم و متن ان بزرگ را اشتباه می گویند و درک درستی از دیالوگ خود ندارند 

  تحلیل های عامیانه در مورد قتل ،زندگی و روشنگری در بخش های مختلف اثر کاملا هویداست و اگاهانه اشتباهات فاحش ادمها را گوشزد میکند اشتباهاتی که فاجعه های بزرگی را از یک اتفاق سأده رقم میزند 

  نمایش١٨+ تا چهارم بهمن ماه در پلاتو افتاب بندر عباس به روی صحنه رفت

  کوروش سلمانی دهبارز




  مطالب مرتبط

  نظرات کاربران