در حال بارگذاری ...

داوران جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر معرفی شدند

افسانه بایگان، آرش دادگر، مجید سرنی زاده و مصطفی محمدی فارسانی داوران مرحله نهایی جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر بندرعباس شدند

به گزارش ایران تئاتر از هرمزگان،  حمزوی، مدیراجرایی جشنواره خلیج فارس و کویر در گفت و گویی عنوان کرد:داوران مرحله نهایی جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس مشخص شدند.

افسانه بایگان، آرش دادگر، مجید سرنی زاده و مصطفی محمدی فارسانی (داور توانخواه) اعضای هیئت داوران این جشنواره را تشکیل می دهند.

مرحله نهایی جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر از ۲۷ الی ۳۰ آذرماه در بندرعباس برگزار می شود

 از ۱۵۰ متن ارسالی، ۶۵ نمایش متقاضی از استان هرمزگان، بوشهر، فارس، کهگیلویه و بویر احمد ، خوزستان ، سیستان و بلوچستان، کرمان، یزد، خراسان جنوبی و خراسان رضوی، نمایش های راه یافته به جشنواره تئاتر معلولین خلیج فارس و کویر بودند

 از بین ۶۵ کار راه یافته به مرحله بازبینی نیز ۳۳ کار به مرحله اصلی جشنواره راه پیدا کردند
نظرات کاربران