در حال بارگذاری ...

بیانیه ی هیئت داوران سی و یکمین جشنواره تئاتر استان هرمزگان

اینجا دنیای رنگ است؛ دنیای آب است؛ دنیای واژه هایی که بندبندشان از کرامت وام گرفته؛ اینجا دنیایی است که در آن سیمای بلورین انسانی ات چنان اسطوره نارسیس، رو به دریا خمیده تا در زیبایی خود آینه گیرد؛ اینجا جایی است که اساطیر آن چنان مردمان تئاترپرست یونان باستان، با مردمان اش سینه به سینه گپ می زنند؛ اینجا جایی است که برکت اش را طبیعت می دهد و روزی اش را دریا؛ آری، اینجا به راستی هرمزگان است. بهشت ایران زمین.

داوری در این جا زحمت اش بیش از هرجایی دیگری بود؛ تئاتر، روزهای خوشی را در چشمان شما می بیند، زیرا آن چشمی می فهمد تئاتر چیست، که پیش از آن طبیعت را فهم کرده باشما، به عنوان هیئت داوران تئاترهرمزگان،شانه به شانه شما تلاش کردیم، شایدکم، شاید بیش؛ و این بار قرارمان این است که نگوییم شما چه چیزهایی را در تئاترهایتان رعایت نکردید؛این بار قصدکردیم که بگوییم، ممنون بابت اجراهایی که روبه رو چشمان ما قرار دادید؛ ممنون بابت تمام سختی هایی که کشیدید تا این هنر بی بدیل، بی بدیل در پیشگاه تماشاگران آیین وار به نمایش گذارده شود؛ و ممنون که هم تراژدی بودید، هم کمدی؛ هم سوفوکل بودید، هم آریستوفان؛ هم مکبث بودید هم رام کردن زن سرکش؛ ممنون بابت آن که زیباترین هنرگیتی را در گیتی آبی رنگ هرمز زنده نگه داشتید و بسیار ممنون، که جمع سه نفره ما را با دغدغه های خود آشنا کردید. همگی می دانیم که ضعف هایی وجود دارد، اما بی شک، پیکره ی قدرت از آجرهای ضعف ساخته می شود؛ به شرط آن که آگاهانه باشد‌.

هیئت داوران سی و یک امین جشنواره ی تئاتر استانی

نسیم ادبی

مهدی عطایی

سهند خیرآبادی
نظرات کاربران