در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
برای جواد انصاری و قرنطینه اش

برای جواد انصاری و قرنطینه اش

قرنطینه عملیات ایزوله و محدود کردن اجباری به منظور جلوگیری از فراگیر شدن بیماری یا عامل خطرسازاست. قرنطینه به طور معمول در مورد انسان‌ها انجام می شود؛ چالش انسان معاصر برای رهایی از تنهایی خویش! اینبار سربازی در قرنطینه ...

یادداشت |