در حال بارگذاری ...
 از تاریخ
 تا تاریخ
 
«نای بند» در جشنواره بیست و هشتم

«نای بند» در جشنواره بیست و هشتم

نمایش «نای بند» از گروه تئاتر جولاسک بندرعباس در روز دوم جشنواره بیست و هشتم تئاتر هرمزگان اجرا می شود.

رویدادها |