در حال بارگذاری ...
 •  از تاریخ
   تا تاریخ
   
  «قرنطینه» شاید کمی تو را با خودت آشتی دهد...

  «قرنطینه» شاید کمی تو را با خودت آشتی دهد...

  نمایش «قرنطینه» جواد انصاری و گفتگوها و شرح‌حال‌های پیرامونش مرا بر آن داشت تا به بهانه این اثر مواردی را درباره نقد یا نوشتن درباره تئاتر را واکاوی و بازنگری کنم. این طلب نقدی بر نمایش «قرنطینه» نیست، اما بین سطور کلمات درباره این اثر هم‌سخن به میان خواهد آمد.


  مرگ نامه های سرگردان بر کابوس های زندگی

  مرگ نامه های سرگردان بر کابوس های زندگی

  مریم جعفری حصارلو (عضو کانون ملی منتقدان تئاتر ایران) یکی از تئاترهای هرمزگانی حاضر در سی و چهارمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر مورد نقد قرار داده است.